WERKVELDEN

bodemonderzoek.jpg
Bodemonderzoek

De aanleiding tot een bodemonderzoek bepaalt in grote lijnen in welke vorm het onderzoek wordt uitgevoerd. Betreft het de aan- of verkoop van onroerend goed, de herinrichting van een (bedrijfs)locatie, het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning, het toepassen van grond of puin of een ondergrondse brandstoftank: elke situatie heeft een ander doel of urgentie en vraagt ander inzicht.

 

Agrist Milieu-advies verzorgt alle vormen van bodemonderzoek in samenwerking met gecertificeerde veldwerkbureaus. Van verkennend-, oriënterend-, afperkend-, nader- en saneringsonderzoek tot aan het begeleiden en uitvoeren van saneringen. Ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek en partijkeuringen van bouwstoffen en grond zijn regelmatig terugkerende opdrachten.

 

Agrist Milieu verzorgt in dit kader o.a.:

 

Historisch onderzoek NEN 5725

Vooronderzoek

Oriënterend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Nulsituatie onderzoek

Eindsituatie onderzoek

topografische kaart Oploo.jpg
Ruimtelijke (her)ontwikkeling

Bij een herontwikkeling van een terrein van bv agrarisch naar wonen of wijzigen van een bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken nodig waaronder bodem,- geluid, geur-, flora/fauna of archeologische onderzoeken. Agrist kan deze onderzoeken uitvoeren en begeleiden in samenwerking met andere gespecialiseerde onderzoeksbureaus.

Wij kunnen ook beoordelingen uitvoeren van (concept) ruimtelijke onderbouwingen of adviseren als er ruimtelijke of milieukundige belemmeringen zijn voor een herontwikkeling. In overleg met opdrachtgever en gemeenten wordt gezocht naar oplossingen door maatregelenonderzoek of door bouwkundige aanpassingen van een woning.

sloop.jpg
Begeleiding sloop en oplevering

Op dit moment is de landbouwsector in beweging door de stikstofmaatregelen en door bedrijfsbeëindiging van veehouderijbedrijven (o.a. warme saneringsregeling varkenshouderij). Wij kunnen voor opdrachtgevers het slooptraject begeleiden waaronder het uitzetten van asbestinventarisaties en selecteren van aannemers voor asbestverwijdering, slopen van opstallen en het schoon opleveren van de grond. Dit traject kan geheel begeleid worden. Een goede afstemming met partijen waaronder bevoegd gezag, aannemer en (nieuwe) grondeigenaren is een belangrijk aspect.