CONSULTING

Agrist heeft ruime ervaring bij het ondersteunen van bedrijven en overheden op milieukundig gebied. De werkzaamheden worden op verzoek op projectbasis uitgevoerd. De volgende taken kunnen worden uitgevoerd:

  • Beoordelen van milieukundige onderzoeken en adviseren voor interne afdelingen of bestuurders;

  • Onderhouden van contacten met bedrijven of bewoners;

  • Ondersteuning bieden aan ingenieursbureaus voor de taken van bodemadviseur of projectleider (bodemonderzoeken, saneringen of aanbestedingen);

  • Begeleiden van ruimtelijke en milieukundige projecten of procedures;

  • Adviseren voor civieltechnische projecten t.b.v. grondverzet, milieukundige onderzoeken of advies bij aanbestedingen.

  • Geven van second opinion van onderzoeken of procedures (vergunningen of bestemmingsplannen).